van Miltenburg Dakbedekkingen

Perfecta Solar

PV-installaties kunnen zowel op hellende daken als op platte daken geïnstalleerd worden. 

Platte daken

Op platte daken kunnen zowel kristallijne en amorfe installaties als de Sunhunter met CIGS-technologie geplaatst worden. Hoewel er nog geen specifieke plaatsingsvoorschriften zijn, adviseert I.R.S-SOLAR vanuit zijn ervaring als marktleider in EPDM-rubber (professionele dakafdichtingstechnologie; zie www.epdm.eu) om de voorschriften van TV215, uitgegeven door het WTCB, te volgen. Vooral met de windbelastingsberekeningen dient rekening gehouden te worden. Zo wordt in deze Technische Voorlichting de problematiek van hoek- en randzones op daken uit de doeken gedaan. U zult merken dat op platte daken PV-modules beter alleen maar in de middenzone van een dak worden geïnstalleerd.

Plaatsing monokristallijne PV-modules
Voor de installatie van monokristallijne PV-modules op een plat dak moet ook met de volgende zaken rekening gehouden worden.

1. Montage door middel van mechanische bevestiging 
=> Waterdichte afwerking
2. Montage met ballast
=> Altijd in functie van de windlasten
Hou er dus rekening mee dat de dakconstructie dit extra 
gewicht moet kunnen dragen.
3. Montage van panelen zal ook zorgen voor zijdelingse 
windkrachten
=> Een algemene verzwaring van de algemene constructie 
 van het gebouw
4. Oriëntatie tussen zuidoosten en zuidwesten
5. Beschaduwing van de panelen vermijden

Vooral voor aanzienlijke installaties op industriële gebouwen is het raadzaam een architect of een ingenieur een stabiliteitsberekening te laten maken.
Panelen worden ook op platte daken onder een hellingshoek van 30° gemonteerd om een optimaal rendement te verkrijgen. Deze hoek wordt verkregen door de montage van een aluminium constructie, waarvoor I.R.S-SOLAR u uiteraard alle componenten kan aanleveren. Die constructie wordt op zijn plaats gehouden door ofwel ballast (betonnen tegels), ofwel door mechanische bevestiging in de constructie van het gebouw. Vervolgens worden de panelen gemonteerd op de aluminium constructie. De elektrische verbinding gebeurt bovendaks volgens een welbepaald elektrisch schema, opgesteld door het engineeringsteam van I.R.S-SOLAR. Via één centraal punt worden de kabels naar binnen geleid. Lees verder bij ‘Elektrische aansluiting’.

Hellende daken

Doordat op hellende daken geen sprake is van ballast, is het overgrote deel van de hellende daken geschikt om er een PV-installatie op te monteren. De ideale hellingshoek is 30°, gericht tussen het zuidoosten en het zuidwesten. Het spreekt voor zich dat ook hier beschaduwing vermeden moet worden.

De montage is vrij eenvoudig

1. Op de bestaande dakstructuur worden haken gemonteerd.
2. Op die haken worden aluminium profielen gemonteerd.
3. Door middel van klemmen worden de kristallijne PV-modules
gemonteerd op de aluminium profielen.
4. De panelen worden met elkaar verbonden. Via één centrale
doorvoer worden de kabels naar binnen geleid.